Jedno z nejstarších ženských povolání

Snad do začátku dvacátého století to měla žena se zaměstnáním rozhodně těžké. Nejlépe na tom byly zřejmě městské ženy, manželky řemeslníků, které svým mužům často s vedením dílny pomáhaly a pokud snad ovdověly, bez potíží pokračovali v jeho činnosti. Podobné to bylo třeba také na vesnici, kde se žena věnovala zemědělství. Chudé ženy se uplatnily třeba jako děvečky na statcích nebo jako služebné. Ale co třeba ženy sice z dobrých rodin, leč poněkud zchudlé? Ty skutečně téměř neměly na výběr. Tyto ženy se velmi často uplatňovaly v rolích domácích učitelek. Pokud si vybavujete kultovní knihu Charlote Brönteové Jana Eyrová, tak jste trefili správně. Jana Eyrová sice není rozhodně v pravém slova smyslu autobiografický román, ale zkušenosti učitelky jsou zcela biografické.
 anglická katedrála

Domácí učitelé

Samozřejmě chlapci měli své učitele a dívky své učitelky. Náplň byla zcela odlišná. Chlapci samozřejmě pokračovali ve studiu v nějakém školním zařízení, dívky vzdělání domácí výukou často ukončili. Chlapci a dívky pak kromě svých domácích učitelů měli guvernantku. Ta neměla na starosti vzdělávání, ale pouze výchovu. Byla vlastně chůva.
henley na temži
Pojďme se přenést spolu s Janou Eyrovou do Anglie 19. století a pojďme se podívat, v čem vzdělávání spočívalo. V jiných zemích Evropy obvykle byly dívky vzdělávány v klášteře. Proč ne v Anglii? Jednoduše proto, že Anglie je protestantská země a kláštery mají katolíci.
Nyní tedy ke vzdělávacímu programu. Samozřejmě anglická dívka se musela vzdělávat především v etiketě. Dále bylo žádoucí, aby dokonale ovládala cizí jazyk. V tomto případě se jedná především o francouzštinu. Vzdělaný člověk zkrátka v té době mluvil francouzsky. Hra na klavír, malba, znalost ručních prací také byly samozřejmostí.

A samozřejmě nemůžeme zapomenout na rodný jazyk a matematiku. Dívka ze šlechtické rodiny udržovala hojnou korespondenci s významnými lidmi a proto musel být její psaný projev dokonalý. Matematika, zejména počty byly důležité kvůli vedení domácnosti a domácího účetnictví. No vidíte, že tehdejší vzdělávání nebyla až tak úplná hračka.