Školní výlety „na klíč“


Mohou být různÄ› dlouhé – jednodenní i vícedenní. To záleží na finanÄních možnostech jednotlivých Å¡kol. A mohou mít různý obsah i zaměření. Zajistíme bohatý program.

Změňte atmosféru ve třídě

Å kolní výlety jsou prospěšné pro utužení kolektivního ducha každé třídy. To platí hlavnÄ› tehdy, pokud je ve třídÄ› více žáků. BÄ›hem roku se v rámci třídního kolektivu tvoří skupinky kamarádů, kteří spolu „peÄou“, ale s ostatními se moc nebaví. Proto se Äasto stává, že třída jako kolektiv nefunguje. To je Å¡koda, neboÅ¥ žáci spolu stráví spoustu let. Tuto situaci mohou výletypomoci vyÅ™eÅ¡it. Kluci i holky se chovají jinak, než bÄ›hem roku, uvolní se a mohou pÅ™ekvapit. A to nejen uÄitele, nýbrž i ostatní spolužáky. Například se ukáže, že ten obvykle mlÄenlivý, uzavÅ™ený kluk, který se s ostatními moc nebaví, je docela dobrý spoleÄník se spoustou nápadů a ta zdánlivÄ› nafoukaná holka, taková vůbec není. StaÄilo jen zmÄ›nit prostÅ™edí. Vznikají nová přátelství. Po návratu se může atmosféra ve třídÄ› zcela zmÄ›nit. K lepšímu. A to za to stojí, ne?