Naše fyzikální metody zamávají i s tou nejodolnější vlhkostí


Jak nejlépe bojovat proti plísním a vlhkosti v nebytových i obydlených prostorách? VÄ›decky vyvinutý aktivní systém sanace zdiva pÅ™edstavuje ideální variantu. Seznamte se s jejím konkrétním znÄ›ním na adrese specializované sanaÄní spoleÄnosti. Tým kvalifikovaných a zkuÅ¡ených pracovníků se v oboru dokonale orientuje. A je schopen dle naměřených hodnot stanovit konkrétní diagnózu u kamenného, cihlového i betonového zdiva. Pak není nic jednoduššího, než aplikovat fyzikální přístroje, které pracují na bázi elektrické osmózy, a můžete oÄekávat pozitivní výsledek. A tím je jednoznaÄnÄ› odvlhÄení v co nejkratším možném Äasovém horizontu.

Individuálně přistupujeme k realizaci každé objednávky

Díky lepšímu systému odvlhÄování prostoru získáte pozitivní výsledky mnohem rychleji, než by tomu bylo pÅ™i použití mechanických metod sanace zdiva. Ty jsou navíc spojeny s nároÄnými stavebními pracemi. Zásah do zdiva a omezení provozuschopnosti nemovitosti, jejíž zdivo prochází sanaÄními pracemi, pÅ™edstavují negativa, jichž Vás specializovaná spoleÄnost uÅ¡etří.