Rizika volné výchovy

Popularita volné výchovy zdá se, má už největší boom za sebou. A je to dobře, neboť děti potřebují jasně dané hranice, ve kterých se mohou bezpečně pohybovat. Někteří rodiče nedokážou odhadnout správnou míru svobody, kterou děti ve svém rozvoji také potřebují a stávají se tak v podstatě otroky svých rozmazlených dětí. Namísto toho, aby rodiče rozhodovali o tom, jak bude probíhat život v rodině, podřizují veškeré dění dětem a své potřeby absolutně potlačí. Ve výsledku to škodí všem, rodiče neuspokojují své potřeby na úkor dětí a děti nemají uspokojenou potřebu jasně daného řádu. Pokud chceme v dětech vybudovat respekt k ostatním lidem, musíme primárně my jako rodiče respektovat také sebe.
dívka a kočka

Volná výchova nebo nedostatek času a pozornosti věnované dětem?

Někteří rodiče mají tendence zaměňovat volnou výchovu s nezájmem o děti. Výsledkem jsou pak deprivované děti, které touží po rodičovské pozornosti. Nezvládnutá liberální výchova může vést k agresivitě dětí, problémům v komunikaci s ostatními dětmi, neboť dítě není zvyklé přizpůsobovat se druhým a neumí se ovládat. Jejich hranice nejsou jasně nastavené a dítě neví, kam až může zajít. Neví, co je to respekt k druhým, jsou zvyklé jednat jen podle svých potřeb a přání.  Přitom je jasné, že je přirozenou součástí vývoje dítěte zkoušet, kam až může zajít, co si může a nemůže dovolit. Pokud mu jako rodiče nepomůžeme ujasnit si limity, dítě si je samo nenastaví.
rodinné foto

Snaha vychovávat jinak než dřív

Řada rodičů argumentuje tím, že výchova ještě v minulém století byla příliš direktivní a potlačovala jakoukoliv vůli dítěte. V rodinách vládli despotičtí otcové, které ostatní členové rodiny včetně matek poslouchali na slovo. Situace se zásadně změnila. Současní otcové často domovem jen proletí, a tak výchova je především na matkách, které navíc často odsuzují případné autoritativnější jednání svých partnerů. Dalším problémem je velká rozvodovost, která vede k tomu, že více jak polovina dětí žije pouze s jedním rodičem či ve střídavé péči. Ani jedna z těchto variant není pro dítě dokonalou náhradou kvalitně fungující rodiny, ve které otec i matka vedou dítě alespoň v těch základních otázkách stejným směrem a dítě vyrůstá v láskyplném prostředí.