Odchod do důchodu za dveřmi


Roky dopředu se nemusíte stresovat s tím, co všechno vás čeká. Zažádat si o přiznání důchodu nelze dřív než několik málo týdnů před tím, než ho chcete přiznat. Po vyplnění formuláře tento musíte osobně donést na příslušnou Okresní správu sociálního zabezpečení. Pokud se stane, že vám v osobním podání bude překážkou váš aktuální zdravotní stav, může toto za vás učinit někdo z rodiny, bude muset ale doložit lékařskou zprávu.

peníze důchodců


Co vás čeká před samotnou žádostí


K žádosti budete muset doložit od všech, co vás zaměstnávali, příjmy a platby důchodového pojištění. Pouze v tomto případě se dá vypočítat výše vašeho důchodu. Je jasné, že se jedná o dobu několika desítek let a dohledat vše potřebné může být problém. V takovém případě se obraťte na Českou správu sociálního zabezpečení, která vám zašle na vaši žádost osobní list. Jestliže patříte mezi ty, kteří se narodili v padesátých letech, pak dostanete tyto informace bez vyžádání.


U žen to je trochu komplikovanější, neboť v tomto listu není zaznamenána doba strávená na rodičovské dovolené. Problém může nastat i v případech, kdy váš dřívější zaměstnavatel již fakticky neexistuje a za doby trvání vašeho pracovního vztahu nedodával potřebné informace sociálce. Ale i tato situace má řešení, postačí doložit zápočťák, výplatní pásky, potvrzení o zdanitelných příjmech.
důchodkyně a peníze


A při samotné návštěvě úřadu pak nezapomeňte doklad totožnosti, prokázání doby vašeho studia (maturitní vysvědčení, diplom), rodné listy, absolvování vojenské základní služby (vojenská knížka, příp. potvrzení o jejím absolvování).


Pak už jen zbývá čekat na samotné rozhodnutí, které by nemělo překročit dobu tří měsíců, někdy je vše vyřízeno během měsíce, to záleží na tom, zda bude mít ČSSZ všechny potřebné doklady a nebude po vás dodatečně některé žádat.